Συζήτηση με θέμα "Ο θυμός των παιδιών και η διαχείρισή του"

30 Μαΐ 2015

Ο ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών "Αμφίδωρον" σας προσκαλεί στη συζήτηση με θέμα:
"Ο θυμός των παιδιών και η διαχείρισή του"

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στις 7:00 μ.μ.
Αίθουσα εκδηλώσεων 8ου δημoτικού σχολείου Συκεών

Εισηγήτρια: Άννα Καλυμνιού,
Ψυχολόγος Msc - Ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων & παιδιών,
Σύμβουλος Αθλητικής Ψυχολογίας

Ανανέωση συνδρομής

17 Μαρ 2015

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι, η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στο σύλλογο, για το έτος 2015, πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 31/03/2015 καταθέτοντας το ποσό των 15 ευρώ (για όσους είναι ήδη μέλη του συλλόγου). Σε περίπτωση που καθυστερήσετε την κατάθεση, θα επιβαρυνθείτε με την επιπλέον κατάθεση της εγγραφής (10 ευρώ). Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου είναι τα παρακάτω:

Δικαιούχος: Ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών - Αμφίδωρον
Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού: 5210-059734-752
ΙΒΑΝ: GR63 0172 2100 0052 1005 9734 752

Είναι απαραίτητα να αναφέρονται στην αιτιολογία της κατάθεσης τα παρακάτω:
Το Ονοματεπώνυμό σας - Συνδρομή έτους 2015

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο σύλλογο θα πρέπει να καταθέσουν στο λογαριασμό του συλλόγου το ποσό της εγγραφής (10 ευρώ - μία φορά) και της ετήσιας συνδρομής (15 ευρώ - κάθε χρόνο) αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης: "(ονοματεπώνυμο) - εγγραφή - συνδρομή (έτος)" και έπειτα να έρθουν σε επαφή με τη Γ. Γραμματέα, κ. Ιατρού Αικατερίνη, (iatroy1@otenet.gr), για την επιβεβαίωση της κατάθεσης και τις λεπτομέρειες ολοκλήρωσης της εγγραφής.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών

14 Οκτ 2014

Η Γενική συνέλευση του Ελληνικού συλλόγου θετών οικογενειών «Αμφίδωρον» με θέμα τις αρχαιρεσίες για την εκλογή ΔΣ και ΕΓΕ, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, εξ αναβολής από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2014, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ζαβερδινού Βασιλική

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τσιάρα Φανή

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Ιατρού Αικατερίνη

ΤΑΜΙΑΣ:
Πραματάρη Ελένη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ:
Γρίμμας Σπυρίδων

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ:
Αργυρόπουλος Γεώργιος
Μακρή Ελισάβετ - Νικολέτα
Φούκη Κωνσταντίνα

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες

27 Σεπ 2014

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γρίμμας Σπυρίδων
Ζαβερδινού Βασιλική
Ιατρού Αικατερίνη
Πραματάρη Ελένη
Τσιάρα Φανή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Αργυρόπουλος Γεώργιος
Μακρή Ελισάβετ – Νικολέτα
Φούκη Κωνσταντίνα

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00, στην έδρα του συλλόγου «ΑΜΦΙΔΩΡΟΝ»

Τα μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στις Αρχαιρεσίες και είναι υποψήφια θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν τη σειρά προτίμησης εκλογής των αξιωμάτων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Γενικός Γραμματέας, Επιμελητής καθώς και μέλος ΕΓΕ).

Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στις ψηφοφορίες της Γ.Σ. μπορούν να ψηφίσουν με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ρητά την πρόθεση ψήφου τους για κάθε ψηφοφορία. Ο φάκελος με τις υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της ταχυμεταφοράς (courier) στον ορισμένο από το Δ.Σ. νομικό εκπρόσωπο (Ουρανία Τσουκαλά, Ερμού 10, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη).

Για να θεωρείται εμπρόθεσμος ο φάκελος, θα πρέπει:
i να έχει ημερομηνία αποστολής τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου) και
ii να έχει ημερομηνία παραλαβής τουλάχιστον μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. (Παρασκευή 10 Οκτωβρίου)

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης - Αρχαιρεσιών

17 Σεπ 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού συλλόγου θετών οικογενειών "Αμφίδωρον", συγκαλεί Γενική Συνέλευση το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00, στην έδρα του συλλόγου, με θέμα ημερήσιας διάταξης την διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της νέας Ε.Γ.Ε.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να το κάνουν μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Υπεύθυνη για τη συλλογή των υποψηφιοτήτων είναι η Γενική Γραμματέας, Αικατερίνη Ιατρού. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: iatroy1@otenet.gr.

Σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Σωματείου, καθώς και τα στοιχεία του νομικού εκπροσώπου που θα παραλαμβάνει τις δηλώσεις με τις ψήφους όσων δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν στις Αρχαιρεσίες και επιθυμούν να είναι υποψήφια θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν τη σειρά προτίμησης εκλογής των αξιωμάτων. Τα αξιώματα για τα οποία μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες είναι τα εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Γενικός Γραμματέας, Επιμελητής καθώς και μέλος της τριμελούς ΕΓΕ.

Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη που δεν επιθυμούν να είναι υποψήφια αλλά αδυνατούν να παρευρεθούν στις Αρχαιρεσίες μπορούν να ψηφίσουν με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ρητά την πρόθεση ψήφου τους για την εκλογή μελών Δ.Σ. καθώς και Ε.Γ.Ε.

Ο φάκελος με τις υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της ταχυμεταφοράς (courier) στον ορισμένο από το Δ.Σ. νομικό εκπρόσωπο (Ουρανία Τσουκαλά, Ερμού 10, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη).

Για να θεωρείται εμπρόθεσμος ο φάκελος, θα πρέπει:
i να έχει ημερομηνία αποστολής τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου) και
ii να έχει ημερομηνία παραλαβής τουλάχιστον μία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. (Παρασκευή 10 Οκτωβρίου)

Απολογισμός σεμιναρίου

6 Ιου 2014

Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη με θέμα την προσκόλληση στην παιδική ηλικία υπήρξε άκρως ενδιαφέρον και εποικοδομητικό για τους γονείς, θετούς ή μη, για τους επαγγελματίες του χώρου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και βοηθηθήκαμε ώστε να κατανοήσουμε πολλά θέματα καλύτερα.

Είναι πολύ σημαντικό οι θετοί γονείς να βγαίνουν από την απομόνωση, να συναντιούνται, να γνωρίζονται, να συζητούν, να μαθαίνουν, να επιμορφώνονται. Η δουλειά μας ως γονείς διαρκεί μια ζωή, δεν τελειώνει με μια υιοθεσία. Ας βγούμε επιτέλους από τον μικρόκοσμό μας, ας βοηθήσουμε με τη σειρά μας άλλους θετούς ή υποψήφιους θετούς γονείς με την εμπειρία μας, ας συμμετέχουμε ώστε να διεκδικήσουμε περισσότερα δικαιώματα για εμάς και πάνω απ' όλα για τα παιδιά που παραμένουν στα ιδρύματα.

Συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις με ελάχιστο συμβολικό κόστος (την αξία ενός καφέ) βοηθάτε ώστε να καλέσουμε ειδικούς που μπορούν να προσφέρουν τη γνώση τους και την εμπειρία τους, καλύπτοντας ταυτόχρονα τα έξοδά μετακίνησής τους. Ευελπιστούμε την επόμενη φορά να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή ώστε να μπορούν τέτοιου είδους ομιλίες και εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται.

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Mary Theodoropoulou, εκπρόσωπο των Ριζών και την κυρία Tatiana Gorney, ψυχολόγο, που ταξίδεψαν τόσα πολλά χιλιόμετρα για να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο αυτό.

Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

3 Ιου 2014

Ο Ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών ‘Αμφίδωρον’ σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη 3ωρο σεμινάριο με θέμα: “ Οι επιπτώσεις του ιδρυματισμού στην πρώιμη ηλικία - Θεωρία της Προσκόλλησης (Attachment Theory) “

Η πρώτη σχέση με τη μητέρα ή το βασικό μας φροντιστή, είναι αυτή που επηρεάζει τον τρόπο που αγαπάμε και διαμορφώνει τον τρόπο που σχετιζόμαστε για την υπόλοιπη ζωή μας. Ποια είναι λοιπόν αυτή η σχέση; Πώς μας επηρεάζει ως ενήλικες; Τι συμβαίνει στα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα και στερούνται έναν βασικό φροντιστή; Πώς επηρεάζεται η σωματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη; Μπορούμε να αλλάξουμε τα προγνωστικά;

Στόχος μας είναι η αποϊδρυματοποίηση. Θα μιλήσουμε για τους δεσμούς που δημιουργούμε με τους γονείς μας μέσα από τη Θεωρία Προσκόλλησης και θα διαπιστώσουμε πως οι συμπεριφορές των γονέων/φροντιστών επηρεάζουν το μέλλον των παιδιών.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ώρα 17:00 - 20:30 Κέντρο Πολιτισμού "Χρήστος Τσακίρης", Δήμος Παύλου Μελά - Λαγκαδά 221, 56430, Σταυρούπολη. (Συγκοινωνία λεωφορείο Νο 27 Σταυρούπολης)

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Συμβολική συμμετοχή 5 ευρώ. Στο πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί υλικό και βεβαιώσεις.

Η Πρόεδρος
Φανή Τσιάρα

Τηλ κιν. 6976792365
fanitsiar@yahoo.gr

www.roots-research-center.gr
moira@hol.gr

Συναντήσεις γνωριμίας και ενημέρωσης

8 Μαϊ 2014

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών "Αμφίδωρον" οργανώνει συναντήσεις γνωριμίας κι ενημέρωσης την ημέρα της ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (11 Μαΐου 2014). Ελάτε να γνωριστούμε και να μιλήσουμε για την υιοθεσία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 11:00 πμ
στη ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις , τηλέφωνο επικοινωνίας 6976792365.

Ανανέωση ετήσιας συνδρομής

11 Μαρ 2014

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι, η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στο σύλλογο, για το έτος 2014, πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 31/03/2014 καταθέτοντας το ποσό των 15 ευρώ (για όσους είναι ήδη μέλη του συλλόγου). Σε περίπτωση που καθυστερήσετε την κατάθεση, θα επιβαρυνθείτε με την επιπλέον κατάθεση της εγγραφής (10 ευρώ). Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου είναι τα παρακάτω:

Δικαιούχος: Ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών - Αμφίδωρον
Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού: 5210-059734-752
ΙΒΑΝ: GR63 0172 2100 0052 1005 9734 752
Είναι απαραίτητα να αναφέρονται στην αιτιολογία της κατάθεσης τα παρακάτω:
Το Ονοματεπώνυμό σας - Συνδρομή έτους 2014

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο σύλλογο θα πρέπει να καταθέσουν στο λογαριασμό του συλλόγου το ποσό της εγγραφής (10 ευρώ - μία φορά) και της ετήσιας συνδρομής (15 ευρώ - κάθε χρόνο) αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης: "(ονοματεπώνυμο) - εγγραφή - συνδρομή (έτος)" και έπειτα να έρθουν σε επαφή με τη Γ. Γραμματέα, κ. Ιατρού Αικατερίνη,(iatrukaterina@amfidoron.gr), για την επιβεβαίωση της κατάθεσης και τις λεπτομέρειες ολοκλήρωσης της εγγραφής.

Αλλαγή Γ. Γραμματέα

1 Φεβ 2014

Η Γενική Γραμματέας του Ελληνικού συλλόγου θετών οικογενειών «Αμφίδωρον», Παναγιώτα Αντωνοπούλου παραιτήθηκε από θέση της λόγω μετοίκησης στο εξωτερικό και αδυναμίας παρακολούθησης των θεμάτων του συλλόγου. Τη θέση της γενικής γραμματέως αναλαμβάνει, σύμφωνα με το καταστατικό, από την 26η Ιανουαρίου η αμέσως επόμενη επιλαχούσα, Αικατερίνη Ιατρού.

Ευχαριστούμε θερμά την απερχόμενη Γενική Γραμματέα Παναγιώτα Αντωνοπούλου για το έργο της και τον χρόνο που αφιέρωσε για τον σύλλογο και καλωσορίζουμε την νέα Γενική Γραμματέα, Αικατερίνη Ιατρού στην οποία ευχόμαστε καλή θητεία και πορεία στον σύλλογό μας.

Ετήσια Γενική Συνέλευση

30 Οκτ 2013

Ορίζεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού συλλόγου θετών οικογενειών «Αμφίδωρον» για το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 πμ στην έδρα του συλλόγου.

Ως θέμα προς συζήτηση ορίζεται ο απολογισμός του έτους 2012.

Ως θέμα προς ψήφιση ορίζεται η τροποποίηση του καταστατικού ως προς την εκπροσώπηση του συλλόγου για τις οικονομικές συναλλαγές του με δημόσιο, τράπεζες ή τρίτους από την ταμία. Στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ρητά ότι ο ταμίας έχει αυτό το δικαίωμα εκπροσώπησης και η τροποποίηση του θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε να τακτοποιούνται οι οικονομικές συναλλαγές του συλλόγου άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικά προβλήματα.

Με βάση το άρθρο 22, παράγραφος 2 του καταστατικού η έγκριση της τροποποίησής του πραγματοποιείται «με απαρτία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.»

Η ψήφος σας για τους ανωτέρω λόγους θεωρείται απαραίτητη. Σε περίπτωση που δε μπορείτε να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να αποστείλετε την ψήφο σας σε κλειστό φάκελο στην πληρεξούσιο δικηγόρο με τη μέθοδο της ταχυμεταφοράς (courier) εντός της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2013 ή και νωρίτερα και ημερομηνία παραλαβής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου για να θεωρηθεί έγκαιρη και έγκυρη, στην παρακάτω διεύθυνση.
Ουρανία Τσουκαλά
Ερμού 10
ΤΚ 54625
Θεσσαλονίκη

Στον φάκελο να υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας και η ένδειξη «Ψηφοφορία για την γενική συνέλευση». Να υπενθυμίσουμε, για όσους δεν θυμούνται, ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η πρόθεση ψήφου πρέπει να αναγράφεται ρητά πάνω σε μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής. Επίσης το θέμα για ψηφοφορία είναι μόνο η μερική τροποποίηση του καταστατικού και όχι ο απολογισμός του έτους 2012 που είναι μόνο προς συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων μελών στην γενική συνέλευση.

Συναντήσεις γνωριμίας και ενημέρωσης

2 Μαΐ 2013

Ο ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών «Αμφίδωρον» οργανώνει συναντήσεις γνωριμίας κι ενημέρωσης την ημέρα της ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ (12 Μαΐου 2013). Ελάτε να γνωριστούμε και να μιλήσουμε για την υιοθεσία.

ΑΘΗΝΑ - 5:00 μμ
στο ΟΣΤΡΙΑ CAFE, Ποσειδώνος 10, Παραλία Αλίμου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 11:00 πμ
στη ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 1:00 μμ
στο PALMIES BISTRO, Εμπορικο κέντρο Τάλος

Γραφειοκρατικά προβλήματα

23 Ιαν 2013

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο!

Επιτέλους λύσαμε γραφειοκρατικά ζητήματα που μας ταλαιπωρούσαν πάνω από 3 μήνες για την θεώρηση βιβλίων. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, οι συνεχόμενες στάσεις εργασίας και το τέρας της γραφειοκρατίας έκαναν το θαύμα τους. Η σύσταση του συλλόγου ενώ ήταν γεγονός έλειπε το τυπικό μέρος το οποίο μας εμπόδιζε να λάβουμε ενεργή δράση. Ένα μούδιασμα το οποίο θα παρατηρήσατε στις ανακοινώσεις και γενικά στη δράση μας δεν οφείλεται σε ολιγωρία δική μας παρά μόνο σε γραφειοκρατικά κωλύματα. Καλή μας αρχή λοιπόν και τυπικά πλέον.

Φανή Τσιάρα
Πρόεδρος του Ελληνικού συλλόγου θετών οικογενειών «Αμφίδωρον»

Αλλαγή ποσού εγγραφής/ετήσιας συνδρομής

5 Νοε 2012

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/12, τα ποσά της εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μειώνονται και διαμορφώνονται ως εξής:

Εγγραφή: 10 ευρώ
Ετήσια συνδρομή: 15 ευρώ

Ανακοίνωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

22 Οκτ 2012

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως κατά την συνεδρίαση των μελών του Δ. Σ. του συλλόγου μας, πάρθηκε η απόφαση να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 στην έδρα μας και ώρα 4μ.μ.

Τα θέματα που τίθενται προς ψηφοφορία είναι τα ποσά εγγραφής νέων μελών και ετήσιας συνδρομής όλων των μελών και καλείστε να ψηφίσετε μια από τις παρακάτω προτάσεις:
- Το ποσό της εγγραφής να αλλάξει σε 10 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 15 ευρώ.
- Το ποσό της εγγραφής να παραμείνει 20 ευρώ και η ετήσια συνδρομή να παραμείνει 30 ευρώ.

Όσοι δεν είναι εφικτό να παρευρεθείτε στην Γενική Συνέλευση, έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση με την ψήφο σας, η οποία σύμφωνα με το Καταστατικό, για να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει:
1. Να είναι επικυρωμένη με γνήσιο υπογραφής
2. Να αποσταλεί με τη μέθοδο της ταχυμεταφοράς (courier)
3. Να αποσταλεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου
4. Να αναγράφεται έξω από τον φάκελο το όνομά σας και ότι πρόκειται για τη Γ. Σ. του συλλόγου Αμφίδωρον

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην δικηγόρο κ. Τσουκαλά Ουρανία, Παπαζώλη 1, 54630 Θεσσαλονίκη.

Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ενημερωθείτε μετά την λήξη της, με ανακοίνωσή μας.

Πρώτη Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

15 Σεπ 2012

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου έγινε το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία/συμμετοχή δεκατριών (13) εκ των είκοσι (20) ιδρυτικών μελών.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Φανή Τσιάρα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σπυρίδων Γρίμμας

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Παναγιώτα Αντωνοπούλου

ΤΑΜΙΑΣ:
Βασιλική Ζαβερδινού

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ:
Ευαγγελία Βλιώρα

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ:
Ελισάβετ-Νικολέτα Μακρή
Βασιλική Παπαϊωάννου
Γεώργιος Αργυρόπουλος