Ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών

Αμφίδωρον

Ο Ελληνικός σύλλογος θετών οικογενειών «Αμφίδωρον» ιδρύθηκε με την 17620/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Οι γενικοί σκοποί του συλλόγου είναι:

1. Η προώθηση και διάδοση του θεσμού της υιοθεσίας καθώς και η ενημέρωση του κόσμου για θέματα που αφορούν το θεσμό της υιοθεσίας, με κάθε διαφανή και νόμιμο τρόπο

2. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των θετών οικογενειών και του δικαιώματος των ατόμων στην υιοθεσία

3. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι ελεύθερα για υιοθεσία, αλλά βρίσκονται σε αδύναμη θέση λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή άλλων παραγόντων

4. Η παροχή συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν την υιοθεσία

5. Η υποστήριξη των συμφερόντων των θετών οικογενειών σε νομοθετικές διαδικασίες

6. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και η ενεργός δράση του συλλόγου σε κάθε είδους θέματα που αφορούν το θεσμό της υιοθεσίας